روش اعجاب انگيز براي زنده کردن باتري لپ تاپباتري هاي معمولي لپ تاپ نيز همانند ساير وسايل الکترونيکي براي خود عمر مشخصي دارند. اين باتري ها معمولأ پس از 1 تا 2 سال کار مداوم ، کارايي اصلي خودشان را از دست ميدهند و در نهايت تنها ميتوانند 10 تا 15 دقيقه شارژ خود را حفظ کنند.

در صورتي که باتري لپ تاپ شما نيز به اين بلا دچار شده است پيش از هر اقدام ديگري دست نگاه داريد و اين راه واقعأ اعجاب انگيز با روشي اعجاب انگيزتر را بر روي باتري خود اعمال کنيد! چرا که با اين کار مي توانيد جان دوباره اي به باتري ببخشيد و به نوعي آن را احيا کنيد ، چرا که مجددأ باتري ميتواند 1 الي 2 ساعت شارژ خود را نگه دارد و ديگر نيازي به پرداخت هزينه اضافي نداريد.براي اينکار ، روش کار را بدون ترس و واهمه انجام دهيد!

کافي است باتري را به مدت 14 الي 15 ساعت در داخل فريزر قرار دهيد تا باتري لپ تاپ شما کاملأ فريز شود! سپس باتري را 3 الي 4 بار شارژ و دشارژ نماييد. اکنون باتري لپ تاپ شما پس از گذراندن يک خواب زمستاني جان تازه اي پيدا کرده است و مي توانيد بيش از گذشته براي شما کار کند.

شايد از اين عمل تعجب کنيد و ارتباطي بين اين دو کار نيابيد.اما جالب است بدانيد که اين کار پايه و اساسي کاملأ علمي دارد ، چرا که همانطور ميدانيد به طور کلي در اجسام مختلف به دليل لرزش طبيعي مولکولها جريان برق به راحتي از آنها عبور نمي کند. اين مشکل در اجسام رسانا کمتر است ، زيرا مولکول ها به شکل منظم قرار مي گيرند و جريان راحت تر عبور مي کند ، اما براي ابر رسانا کردن بايد جسم رو سرد نمود تا لرزش مولکولها کمتر شود (اين لرزش هيچ گاه صفر نخواهد شد ، مگر در صفر مطلق يعني 273- درجه سانتيگراد که البته تا امروز دست نيافتني باقي مانده است)، در نتيجه سرعت و کيفيت عبور جريان بهتر خواهد شود.

دليل بهتر کار کردن سي پي يو در دمای پايين نيز همين موضوع است. از اين موضوع و به نوعي نوآوري ميتوان حتي در مورد هارد ديسک هم استفاده کرد ، هاردي که کار نميکند را در صورتي که 10 تا 15 ساعت در فريزر فريز نماييد و سپس وصل نماييد را نيز ميتوان با اين روش بازيابي کرد. لازم به ذکر است تا باتری شما دچار مشکل نشده است اين ترفند را بر روی آن اجرا نکنيد.