Post Pic

قفل سخت افزاري Tiny HID ورژن جدید قفل های Tiny، با قابليت نصب بدون نياز به درايور و استفاده همزمان چندين قفل روي يك سيستم و قیمت یکسان با قفل های Tiny، برتری چشم گیری نسبت به قفل های Tiny دارد.

Post Pic

این محصول منشورسيمين كه مانند ساير محصولات اين شركت، تمامي مراحل طراحي، تست و ساخت را در داخل شركت گذرانده، MinyTiny نام دارد كه به عنوان كوچكترين قفل سخت افزاري جهان شناخته شده است.